Behandlingsforløb

Homøopatisk behandling er individualiseret og holistisk baseret.
Patient feedback spiller en vital rolle for tilpasningen af doseringen til personens tilstand undervejs i behandlingsforløbet.Under konsultationen vil du blive bedt om at rette din fulde opmærksomhed mod dit problem, din tilstand, for dels at registrere så mange detaljer og information som muligt, men også for at skabe større klarhed og indsigt for dig selv og for behandleren.

Denne proces kan i sig selv starte en forbedring af dine symptomer, din tilstand, og samtidig blotlægge information som er vigtig for ordineringen af dette rette homøopatiske lægemiddel.

For patienten adskiller forløbet sig fra konventionel behandling især på to områder: konsultationerne og doseringen af medicinen.

I tilfælde af kroniske tilstande tages der ofte kun en enkelt dosis af det homøopatiske lægemiddel efter den først konsultation, ved næste konsultation bedømmes der om det skal gentages og om lægemidlet, doseringen eller styrken skal ændres.
Den dosis lægemiddel der bruges i homøopatisk behandling er meget lille men har stor og dybdegående virkning.

Den første konsultation
Den første konsultation er i tilfælde af kroniske problemer betydelig længere end de følgende, ofte et par timer. Det er i denne konsultation at homøopaten indsamler den information han bruger til at udvælge netop det specifikke lægemiddel i den rette styrke som passer til personens unikke tilstand. Konsultationen består af et interview/en samtale hvor homøopaten og patienten samarbejder om at blotlægge og kortlægge patientens helbreds/ sygdomstilstand. Der vil udover de specifikke symptomer også blive brugt en del tid til at tale om patientens spisevaner, tolerancer og intolerancer, reaktioner på omgivelserne, søvnmønster, menstruations- cyklus, drømme, fobier og frygt, livskraft, følelsesliv, mentale kapacitet, livssituation, livssyn m.m. Det er vigtigt at patienten er så ærlig og åben som muligt, undladelse af vigtige aspekter af patientens liv kan i nogle tilfælde gøre det svært at finde det rette middel. Homøopaten har selvfølgelig absolut tavshedspligt m.h.t. til hvad der bliver sagt under konsultationen.

Ofte bruger homøopaten nogle dage til at analysere informationerne og finde det rette middel, andre gange får patienten midlet med det samme. I tilfælde af akutte problemer eller førstehjælp er konsultationen betydeligt kortere, 5-15 min. Kun informationer relateret direkte til det aktuelle problem indsamles og lægemidlet gives straks.

De følgende konsultationer
I kroniske tilfælde bruges de på løbende at bedømme hvordan processen forløber og afstemme doseringen, styrken og midlet efter patientens tilstand. Desuden supplerer og uddyber man sammen den information man fik ved første konsultation, på den måde kan homøopaten undersøge om han har fået den rette forståelse af patientens personlighed og tilstand. Ofte varer de følgende konsultationer mellem ½ og 1½ time og kan falde fra hver uge til hver anden måned, afhængig af sygdoms/ helbredelses- forløbet. Typisk er det hver måned og afstanden mellem konsultationerne vokser i takt med at patienten genvinder helbredet. Når en afbalanceret helbredstilstand er genetableret ser homøopaten patienten engang om året eller når patienten bedømmer at der er nødvendigt.Doseringen
I tilfælde af kroniske tilstande tages der ofte kun en enkelt dosis af det homøopatiske middel efter den første konsultation og ved næste konsultation bedømmes det om det skal gentages og om midlet, doseringen eller styrken skal ændres. Mængden af lægemidler der bruges i homøopatisk behandling er meget lille men har stor virkning.

Hvis patienten er meget svag gives der en speciel mild daglig dosis. I tilfælde af akutte problemer er doseringen anderledes, her gentages midlet op til flere gange i timen afhængig af symptomernes intensitet og trappes ned når patienten har det bedre.

Hvordan tager man homøopatiske lægemidler?
Homøopatiske midler er lagret i små mælkesukker(laktose)piller som indeholder den virksomme substans (se Lægemiddelfremstilling). Pillerne skal helst ikke røres med fingrene da de kan miste deres virkning. De opbevares bedst i mørke, tørre og lugtfrie omgivelser. Når man tager en homøopatisk pille lægges den i munden, men sluges ikke, lad den opløses. Pillen smager kun af sukker. Undgå at spise og drikke andet end vand ½ time før og ½ time efter du tager midlet, børst heller ikke tænder i samme periode.
Det er ikke farligt at tage mere end en pille på en gang da det ikke er mængden af piller men frekvensen af dosering der har effekt. Så hvis et barn sluger en hel æske homøopatiske piller på en gang er der intet at frygte.


Modvirkning
Imens den homøopatiske behandling foregår, er det bedst at undgå store mængder kaffe, stoffer, alkohol og æteriske olier da de kan modvirke lægemidlet. Antibiotika, tandlægearbejde og visse medikamenter kan også skabe problemer, så husk at fortælle din homøopat hvis du tror du kunne have modvirket midlet.